Plezierige en uitdagende schooltijd

Iedereen herinnert zijn of haar eigen basisschooltijd. Jij ook? Daarom wil basisschool Antares een bron van inspiratie en een baken van vertrouwen voor haar leerlingen zijn. Hier beleef je een plezierige en uitdagende schooltijd. Kinderen ontdekken en leren voortduren; van de kleuterfase tot en met groep acht. De onderwijsbehoeften van de kinderen staat centraal: in goed overleg met ouders of verzorgers maken we die belofte waar.

Samen met ouders

Ouders zijn op allerlei manieren bij de school betrokken. Zij helpen bij de ontwikkeling van hun kinderen, ondersteunen bij projecten en zijn partners in de opvoeding. Antares is zichtbaar actief in de wijk en volop in beweging. De komende jaren blijven wij ons ontwikkelen. Wij blijven aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en creëren nieuwe kansen in Tilburg. Dat is waar we voor staan en waar we energie van krijgen.


Taal als basis voor het leren

Binnen het onderwijs op onze school staat de ontwikkeling van jouw kind centraal. Taal is daarbij het ultieme middel om hun wereld te begrijpen en zichzelf te ontplooien. Met taal zetten we kinderen in hun kracht, werken we aan hun zelfbeeld en vertrouwen. We creëren daarmee een stabiele basis vanuit verstand, gevoel, hoofd en hart.

KALENDER

donderdag 26 mei

Hemelvaart

dinsdag 14 juni

- vrijdag 17 juni

Schoolkamp groep 8

donderdag 23 juni

Leerlingenraad

dinsdag 12 juli

Ouderraad

NIEUW!

Maandag 16 mei hebben de kinderen meegedaan met de drone cup.

De sportdag is verzet van 13 mei naar 25 mei.