Samen met Kruispunt en Kinderstad

Onze school biedt ook opvang voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang.

We werken samen met kinderopvangorganisatie Kinderstad in het gebouw van de school en met Kindercrèche Kruispunt. In ons gebouw zit een peutergroep met de oudste peuters. We werken zo aan een optimale doorstroom en samenwerking.

www.kindercreche.nl www.kinderstadtilburg.nl