Nieuwe ouderkamer in Tilburg West

maandag 20 maart

Nieuwe ouderkamer in Tilburg West
In het kader van de Pact wijk West en het bevorderen van een soepele overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, is vanochtend in het gebouw de Reinevaer, aan de Reinevaarstraat 55 een nieuwe ouderkamer geopend.
Iedere maandagochtend zijn de medewerkers van de ouderkamer aanwezig en ontvangen ouders met een kopje koffie of thee.
De ouderkamer is een gezellige ontmoetingsplek, waar onderwerpen worden besproken die te maken hebben met de overstap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs en thema’s die te maken hebben met het opvoeden van pubers.
Het is een fijne ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt!
Ouders in Tilburg West: Van harte welkom namens de medewerkers van de ouderkamer,
Fatima Lemhour, Bahriye Ceran en Ien Frieling