SPORTDAG DATUM VERPLAATST

vrijdag 13 mei

Beste ouders/verzorgers,

De werkgroep sportdag heeft ervoor moeten kiezen om de sportdag te verplaatsen.
In de schoolkalender staat de sportdag gepland op vrijdag 13 mei. Op die dag zal er geen sportdag zijn, maar een reguliere schooldag tot 14.30 uur
De sportdag wordt verplaatst naar woensdag 25 mei, de woensdag voor Hemelvaart.

Sportieve groet,
Werkgroep Sportdag