Ondersteuning

Uitdagend onderwijs

Op Antares vinden we het belangrijk dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen. We stellen hoge verwachtingen en hebben oog voor diversiteit. We bieden diverse vormen van verrijking in ons aanbod zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen vanuit behoefte en interesse.

We hebben hierin niet alleen oog voor uitdagend aanbod, maar ook voor de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen:

“leren leren”, “leren denken” en “leren leven”.

We bieden ondersteuning in planning en organisatie, mindset, oplossingsgerichte vaardigheden, creatief denken, eigen keuzes maken, samenwerken en reflecteren. Maar ook in bewust zijn van jezelf en omgaan met elkaar. In verrijkingsgroepjes wordt extra instructie geboden waarin juist deze vaardigheden aandacht krijgen.


Verrijkend aanbod

Wij hebben mogelijkheden voor een verrijkend aanbod in taal, rekenen, wereldoriëntatie en techniek. Dit is zo veel mogelijk geïntegreerd in de groep en afgestemd op de behoeftes van het kind.

Voor extra uitdaging maken we gebruik van:

– plus werkboeken taal/rekenen;
– pluswerk in Snappet;
– braingames;
– uitdagend ontwikkelingsmateriaal;
– uitdagende en complexe opdrachten binnen de thema’s.

Daarnaast maken we gebruik van een plusaanbod:
– Levelwerk: een plusmethode voor taal, rekenen en techniek voor groep 3 t/m 8;
– Pienter: een plusmethode voor groep 1 t/m 4.


Een veilige school voor iedereen

Op Antares is er extra ondersteuning voor al onze leerlingen. Of jij nu sneller gaat en moet compacten of extra tijd nodig hebt. We werken met Levelwerk o.l.v. een interne expert om onze leerlingen extra uit te dagen. We werken met Taaltuin in groep 1 o.l.v. een interne expert om onze leerlingen extra taalonderwijs te geven.

Daarnaast hebben we leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten die de leerkrachten en leerlingen extra helpen. Op deze manier willen wij het optimale uit iedere leerling en leerkracht halen zodat zij een optimale basis hebben met passende ondersteuning.

Antares heeft vakleerkrachten (muziek / lichamelijke oefening en drama). Er is een leerkracht aangenomen voor RT (remedial teaching). Daarnaast zijn er in bijna alle groepen stagiaires HBO of MBO actief.

Kortom, we hebben veel in ons kindcentrum om er samen voor te zorgen dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen!

Pesten wordt niet getolereerd op ons kindcentrum. We doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen! Het team van kindcentrum Antares wordt ondersteund door een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon.

Anti-pestcoördinator Irina van Son irina.vanson@xpectprimair.nl

Vertrouwenspersoon Kim van Schijndel kim.vanschijndel@xpectprimair.nl

Onze externe vertrouwenspersoon is:
Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342