Een veilige school voor iedereen

Op Antares is er extra ondersteuning voor al onze leerlingen. Of jij nu sneller gaat en moet compacten of extra tijd nodig hebt. We werken met Levelwerk o.l.v. een interne expert om onze leerlingen extra uit te dagen. We werken met Taaltuin in groep 1 o.l.v. een interne expert om onze leerlingen extra taalonderwijs te geven.

Daarnaast hebben we leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten die de leerkrachten en leerlingen extra helpen. Op deze manier willen wij het optimale uit iedere leerling en leerkracht halen zodat zij een optimale basis hebben met passende ondersteuning.

Antares heeft vakleerkrachten (muziek / lichamelijke oefening en drama). Er is een leerkracht aangenomen voor RT (remedial teaching). Daarnaast zijn er in bijna alle groepen stagiaires HBO of MBO actief.

Kortom, we hebben veel in onze school om er samen voor te zorgen dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen!

Pesten wordt niet getolereerd op onze basisschool. We doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen! Het team van Basisschool Antares wordt ondersteund door een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon.

Anti-pestcoördinator Ineke Keultjes ineke.keultjes@xpectprimair.nl
Vertrouwenspersoon Kim van Schijndel kim.vanschijndel@xpectprimair.nl

Onze externe vertrouwenspersonen zijn:
Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571
Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109