De OR & MR

De ouderraad en medezeggenschapsraad zorgen ervoor dat ouders en personeelsleden actief meedenken over de ontwikkelingen van Basisschool Antares.

De ouderraad (OR)

Als je jouw kind op school aanmeldt, word je lid van de Oudervereniging. In de ouderraad denk je mee over alle activiteiten binnen de school. Wil je actief lid worden van de ouderraad? Meld je dan aan bij de ouderraad via mevrouw Ien Frieling of via de directeur.


De medezeggenschapsraad (MR)

De directeur, personeelsleden en ouders nemen deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. De directeur is adviserend lid. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken die instemming en/of advies van ouders en/of leerkrachten vragen. Het doel van deze vergadering is mee te praten over alle zaken van de school.

Wil je lid worden of meer informatie ontvangen over de MR? Neem contact op met de voorzitter van de MR: mevrouw Ien Frieling.