De ouderkamer van Antares:
dé ontmoetingsplek voor ouders

Heb je behoefte aan contact met andere ouders? In onze school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar ouders elkaar iedere dinsdag en donderdag op een informele manier kunnen ontmoeten en waar verschillende activiteiten voor ouders plaatsvinden. Twee intermediairs en de coördinator ontvangen de ouders. Tot voor kort waren alle ouders via een vrije inloop tussen 8.30 uur en 10.00 uur van harte welkom in de ouderkamer.

In verband met het coronavirus en de extra veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen, ziet de organisatie van de activiteiten in de ouderkamer er iets anders uit. We nodigen kleinere groepjes ouders uit zodat we voldoende afstand kunnen bewaren. Via de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden wat er voor ouders uit een bepaalde groep te doen is.

Themabijeenkomsten

Wil jij graag meer informatie over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen in de wijk te maken hebben? Of wil je kennis uitwisselen met andere ouders? De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders en/of verzorgers van kinderen van basisschool Antares. Regelmatig worden voor deze themabijeenkomsten externen en gastsprekers uitgenodigd, zoals onder andere de schoolverpleegkundige of een maatschappelijk werker die is betrokken bij onze school. Ook de Intern Begeleider van de school sluit regelmatig aan bij de themabijeenkomsten.


Directeur in de ouderkamer

Regelmatig is er een bijeenkomst samen met de directeur. Deze bijeenkomsten noemen we: ‘Met de directeur aan tafel’. In een informeel gesprek bespreken we samen de ontwikkelingen op school.


Groepsinstructies Opstap voor ouders van de groep 1-2

Iedere dinsdag zijn er vaste momenten waarop ouders ‘Opstap-materialen’ in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Dit noemen we groepsinstructies. De materialen die ouders ontvangen, bevatten leuke spelideeën gericht op de reken- en leesvoorwaarden.

De groepsinstructies zijn op dinsdagochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur.


Groepsinstructies Opstapje voor ouders van de peuters

Iedere dinsdagochtend- en middag zijn er vaste momenten waarop ouders van peuters ‘Opstapje-materialen’ in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Ook zijn er regelmatig ouder/kind activiteiten in de peuterspeelzaal.


Groepsinstructies onderwijsondersteunende activiteiten voor ouders groepen 3 en 4

Een aantal keren per jaar zijn er op donderdagochtend groepsinstructies voor ouders uit de groepen 3 en 4.

De leerkrachten geven informatie over de verschillende activiteiten die in de klas plaatsvinden. Ook krijg je een leesboekje te leen en spelletjes om thuis het lezen en rekenen te oefenen met jouw kind.