Samen met ouder, kind en omgeving
verantwoordelijk voor ontwikkeling

‘De kracht van verbinding’ is ons leidende principe. Wij beschouwen de verbinding tussen team, ouders en kind als het fundament voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast heeft onze school een spilfunctie in de wijk. Daarom werken we actief samen met verschillende partners. Het is belangrijk om goed contact te onderhouden met onze ouders en kinderen en zicht te hebben op hun achtergrond: we leren graag van elkaars taal en cultuur. Er is een groot verschil tussen thuistaal en schooltaal, wij zetten ons actief in om een brug te slaan tussen het gezin en Antares.