Dit zijn onze schooltijden

De schooltijden zijn elke dag van 8:30 uur tot 14:30 uur, behalve op woensdag. Dan is de schooltijd van 8:30 uur tot 12:15 uur.

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur

Op onze school geldt een continurooster met korte middagpauze. Dat betekent dat alle kinderen overblijven op school.

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de school, vanaf 08.20, naar binnen mogen. Stuur jouw kind altijd op tijd naar school. Wij zijn verplicht om bij te houden als jouw kind te laat komt. Als een leerling vaak te laat komt, moeten we dat helaas melden als schoolverzuim.

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. sport-BSO Pellikaan vanaf 7.30 uur, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten en het team, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. sport-BSO Pellikaan en Kinderstad BSO, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Contact
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: De website van de Pellikaan en vraag meteen een rondleiding aan!

KALENDER

woensdag 15 februari

Studiedag

vrijdag 17 februari

Studiemiddag

maandag 20 februari

- vrijdag 24 februari

Voorjaarsvakantie

donderdag 16 maart

Schoolfotograaf

NIEUW!

Het letterfeest.
Op woensdag 25 januari vierden de groep 3 leerlingen het letterfeest!

SpaceBuzz op bezoek bij groep 7 van bs Antares.