Dit zijn onze kindcentrumtijden

De kindcentrumtijden zijn elke dag van 8:30 uur tot 14:30 uur, behalve op woensdag. Dan is de tijd van 8:30 uur tot 12:15 uur.

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur

Op Antares geldt een continurooster met korte middagpauze. Dat betekent dat alle kinderen overblijven op ons kindcentrum.

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de lessen, vanaf 08.20, naar binnen mogen. Stuur jouw kind altijd op tijd naar ons Kindcentrum. Wij zijn verplicht om bij te houden als jouw kind te laat komt. Als een leerling vaak te laat komt, moeten we dat helaas melden als schoolverzuim.

Voorschoolse opvang

Opvang voor lestijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. sport-BSO Pellikaan vanaf 7.30 uur, buiten het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten en het team, in het gebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na lestijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. sport-BSO Pellikaan en Kinderstad BSO, buiten het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Contact
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: De website van de Pellikaan en vraag meteen een rondleiding aan!

KALENDER

vrijdag 29 maart

Studiedag

maandag 1 april

2e Paasdag

zaterdag 27 april

Koningsdag

maandag 22 april

- vrijdag 3 mei

Meivakantie

NIEUW!

Burgemeester Weterings en wethouder Kostermans bij Antares op bezoek.

Opening Blink project: ”bijzondere bewoners” van groep 5 en groep 6

Wethouder Esmah Lahlah bezocht vandaag de Bibliotheek op School en de Ouderkamer bij basisschool Antares.