Dit zijn onze schooltijden

De schooltijden zijn elke dag van 8:30 uur tot 14:30 uur, behalve op woensdag. Dan is de schooltijd van 8:30 uur tot 12:15 uur.

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur

Op onze school geldt een continurooster met korte middagpauze. Dat betekent dat alle kinderen overblijven op school.

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de school, vanaf 08.20, naar binnen mogen. Stuur jouw kind altijd op tijd naar school. Wij zijn verplicht om bij te houden als jouw kind te laat komt. Als een leerling vaak te laat komt, moeten we dat helaas melden als schoolverzuim.

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. sport-BSO Pellikaan vanaf 7.30 uur, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten en het team, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. sport-BSO Pellikaan en Kinderstad BSO, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Contact
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: De website van de Pellikaan en vraag meteen een rondleiding aan!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jurgen Wens
Directeur Sport BSO Pellikaan
06-83201836
j.wens@kinderstadtilburg.nl

KALENDER

woensdag 25 mei

Sportdag Antares

donderdag 26 mei

Hemelvaart

vrijdag 27 mei

Studiedag

zondag 5 juni

- maandag 6 juni

Pinksteren

NIEUW!

Maandag 16 mei hebben de kinderen meegedaan met de drone cup.

De sportdag is verzet van 13 mei naar 25 mei.

Wellicht heeft u wat veranderingen gezien aan ons gebouw?