Speciaal verlof

Wanneer een leerling vijf jaar is geworden, is een leerling leerplichtig en mag je een kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de directeur speciaal verlof kan verlenen.

In onze schoolkalender vind je de vakanties en vrije dagen. Alle andere schooldagen zijn normale lesdagen.

Voor bijzondere gebeurtenissen kan de directie per leerling maximaal 10 dagen per jaar vrij geven (met uitzondering van de eerste week na de grote vakantie). Denk dan aan zaken als een huwelijk of een begrafenis. Als je een vrije dag wilt aanvragen doe je dit minimaal 1 week voor de geplande vrije dag door middel van het formulier ‘Aanvraag buitengewoon verlof’.

Dit formulier kun je ophalen bij de directie, bij de administratie of hier downloaden.

Aanvraag buitengewoon verlof.pdf

KALENDER

donderdag 26 mei

Hemelvaart

dinsdag 14 juni

- vrijdag 17 juni

Schoolkamp groep 8

donderdag 23 juni

Leerlingenraad

dinsdag 12 juli

Ouderraad

NIEUW!

Maandag 16 mei hebben de kinderen meegedaan met de drone cup.

De sportdag is verzet van 13 mei naar 25 mei.