Speciaal verlof

Wanneer een leerling vijf jaar is geworden, is een leerling leerplichtig en mag je een kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de directeur speciaal verlof kan verlenen.

In onze schoolkalender vind je de vakanties en vrije dagen. Alle andere schooldagen zijn normale lesdagen.

Voor bijzondere gebeurtenissen kan de directie per leerling maximaal 10 dagen per jaar vrij geven (met uitzondering van de eerste week na de grote vakantie). Denk dan aan zaken als een huwelijk of een begrafenis. Als je een vrije dag wilt aanvragen doe je dit minimaal 1 week voor de geplande vrije dag door middel van het formulier ‘Aanvraag buitengewoon verlof’.

Dit formulier kun je ophalen bij de directie, bij de administratie of hier downloaden.

Aanvraag buitengewoon verlof.pdf

KALENDER

vrijdag 31 maart

Taalschool studiedag

zondag 9 april

1e Paasdag

maandag 10 april

2e Paasdag

woensdag 19 april

Studiedag

NIEUW!

Lees hier meer informatie over de corona update

Lees hier meer informatie over SLB van R-Newt