Samenwerken in de wijk

Op basisschool Antares hechten wij grote waarde aan de samenwerking met partners in de wijk ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. We zoeken dit actief op en streven naar verbinding op diverse terreinen, zowel binnen en buiten de school.

Met de basisscholen in onze wijk hebben we ons verenigd in Team West (scholen Bs Antares, Bs Wandelbos, Bs Jeanne d’Arc, Sbo Auris Florant en Bs Hubertus in Tilburg West). We hebben een intensieve samenwerking met onze collega-directeuren van scholen in de wijk, maken een gezamenlijk koersplan voor de wijk en zijn deelnemer in PACT-West.

Vier ambities uit het ambitieplan West zijn daarin leidend:

Zinvol leren & leven
Zelfontplooiing. Samen zorgen we ervoor dat je als bewoner van Tilburg-West zelf regie hebt en je kunt ontwikkelen vanuit geloof in eigen kunnen.

Mens & ontwikkeling
Synergie. We halen het hoogst haalbare uit de nabije omgeving en uit onszelf. Samen zorgen we ervoor dat het potentieel van ieder kind tot haar recht komt. 1 + 1 = 3

Partnerschap & samenwerking
West = Thuis. In Tilburg-West bieden we vanuit verschillende disciplines kinderen een veilige, voorspelbare plek, waarin kinderen én ouders zich kunnen ontwikkelen.

Duurzaamheid & omgeving
Dubbele duurzaamheid. Wij helpen kinderen duurzaamheid te begrijpen en creëren intrinsieke bewustwording. Zodat zij bewust in het leven staan en juiste keuzes kunnen maken.