Toestemmingsverklaring

Jaarlijks vinden er activiteiten plaats, waarvoor toestemming nodig is van de ouders.

  • Leerlingen worden binnen of buiten de klas geholpen door stagiaires en/of Remedial Teacher om de gewenste ondersteuning uit te voeren.
  • Er zijn regelmatig uitstapjes in het kader van bijv. natuuronderwijs, museumbezoek, voorstellingen, of sportevenement. De kinderen gaan dan lopend, op de fiets of met de bus. Als het niet anders kan wordt er gebruik gemaakt van auto’s. Van ouders die leerlingen per auto vervoeren verwachten we dat zij een ‘ongevallen- en inzittendenverzekering’ hebben en voldoende gordels om de kinderen veilig te kunnen vervoeren.
  • Op school wordt met computers gewerkt, waarbij kinderen ook gebruik kunnen maken van internet. In principe wordt er alleen gewerkt met onderwijssites op ‘kennisnet’, of sites, die via ‘kennisnet’ bereikt kunnen worden (zoals ‘Jeugdjournaal’, ‘Klokhuis’).
  • De school heeft een eigen website, waarop ook foto’s geplaatst worden van activiteiten op school. Op deze foto’s zijn de kinderen zichtbaar en herkenbaar. (Ouders kunnen die foto’s vanaf de site opslaan of af laten drukken.
  • Soms worden er op school video-opnames gemaakt. Bijvoorbeeld door studenten van de PABO of andere opleidingsscholen. Het is dan niet te voorkomen dat ook andere kinderen op de video zichtbaar zijn. De opnames worden niet voor andere doeleinden gebruikt en na gebruik gewist.
  • Leerkrachten hebben toegang tot de leerlingendossiers van de kinderen, waarmee ze werken. Soms werken ook studenten met deze gegevens als zij opdrachten uitvoeren voor hun opleiding. Wanneer gegevens gebruikt worden voor verslagen is dat altijd zonder namen.

In het kader van de wet op de privacy is hiervoor toestemming nodig van de ouders. Je kunt bezwaar maken tegen één of meerdere activiteiten bij de leerkracht of administratie. Als je niet reageert, gaan wij ervan uit dat je instemt.