Hoe kunnen we je helpen?

Veelgestelde vragen

We hebben alle veelgestelde vragen hieronder voor je beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

We werken met een uitgebreid team van groepsleerkrachten, vakleerkrachten (bijv. voor gymnastiek, muziek of handvaardigheid) en ondersteunend personeel. Maak kennis met ons team.

De schooltijden zijn elke dag van 8.30 uur tot 14.30 uur, behalve op woensdag dan is de schooltijd van 8.30 uur tot 12.15 uur. bekijk hier het overzicht van de schooltijden.

Wanneer een kind vijf jaar is geworden, is een kind leerplichtig en mag je jouw kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de directeur speciaal verlof kan verlenen. Je moet daarbij denken aan zaken als een huwelijk of een begrafenis. Lees meer over speciaal verlof.

Kinderen die 4 jaar worden mogen vóór hun 4e verjaardag komen oefenen in de kleutergroep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Ouders nemen hiervoor contact op met de school (013-4672611).

Een basisschool kiezen is niet eenvoudig. Kies je de school in de buurt, een school met een geloofsovertuiging die bij je past, of voor vernieuwingsonderwijs? Welke vragen zijn voor jou belangrijk bij je keuze?

Hieronder vind je een checklist met zaken waar je aan kunt denken als je op zoek gaat naar een basisschool voor je kind:

• Is het een kleine of grote school?
• Lijkt de school gezellig en inspirerend?
• Hoe worden de groepen ingedeeld (naar leeftijd, naar niveau of op een andere manier)?
• Welke lesmethoden worden er gebruikt?
• Hoe groot zijn de groepen?
• Worden er activiteiten georganiseerd buiten de gewone lessen?
• Doet de school iets aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen?
• Gaan de kleuters vanaf de eerste dag meteen de volledige week naar school?
• Hoe wordt de ontwikkeling van je kind gemeten en wat gebeurt daar mee?
• Wat doet de school met zwakke en met goede leerlingen?
• Vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage?
• Wat is de rol van ouders op school?
• Is er een ouderraad?
• Hoe gaat de school om met straffen en belonen?
• Mogen de kinderen snoep meenemen naar school?
• Wordt het zelfstandig werken van kinderen gestimuleerd?
• Wordt er aandacht besteed aan samenwerking tussen leerlingen?
• Wat wordt er gedaan aan pesten?

Op de website scholenopdekaart.nl kun je Antares vergelijken met andere scholen.

Uw kind krijgt 2 x per week les van een vakdocent bewegingsonderwijs.

Kijk hier voor het Gymrooster

Hoofdluis: Het kan iedereen overkomen! Ook zo nu en dan op de school van jouw kind(eren). Het is bekend dat vooral na de zomervakantie hoofdluis vaker voorkomt. Hoe krijg je luizen? Hoofdluizen zijn geen springers zoals vlooien, maar “overlopers”. Zij lopen over van de ene mens op de andere. Dat kan gebeuren als de hoofden zich dicht tegen elkaar bevinden: bij het spelen, bij het knuffelen of stoeien, bij sporten en andere contactmomenten.

Daarom is het ook duidelijk dat in de lagere groepen van het basisonderwijs hoofdluis vaker voorkomt. Kleine kinderen zitten vaak dichter bij elkaar. Herhaaldelijk het haar wassen of uit voorzorg behandelen helpt niet. Hoe stel je een besmetting vast? Door wekelijks het haar van jouw kind na te kijken. Dat kan door te kammen met een fijne kam boven de wastafel of wit laken. Het vinden van neten geeft ook aan dat er luizen zijn of zijn geweest.

Bekijk dit handige filmpje!

Je dient telefonisch tussen 08.00 uur en 08.30 uur door te geven dat jouw kind ziek is. Hiervoor kun je bellen naar basisschool Antares: 013-4672611.

Mocht de school niet bereikbaar zijn, kun je een email sturen met de naam en groep van jouw kind naar: bs.antares@xpectprimair.nl

Wanneer u een afspraak heeft bij de tandarts, dokter, logopedie of ziekenhuisafspraak overlegt u dit met de leerkracht van uw kind.

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen gebeurt met een leerlingvolgsysteem. Wij maken gebruik van ParnasSys. Aan de hand hiervan kan de leerkracht in ParnasSys zien wat het ontwikkelingsniveau is van de leerling en zijn onderwijs hierop aanpassen.

Vanaf de eerste dag dat een kind op school zit, wordt zijn ontwikkeling bijgehouden. In de peuteropvang en in groep 1/2 gebeurt dat met Kijk middels observaties. Daar wordt  ingevuld de ontwikkeling is met zijn taalontwikkeling, concentratie of motoriek van het kind.

In groep 3 t/m 8 gebeurt dat met toetsen. Met behulp van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling is in de verschillende vakgebieden. Die gegevens worden ingevuld in ParnasSys. Drie keer per schooljaar wordt er een groeps- en leerlingbespreking gehouden waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken.

Protocol vervanging van zieke leerkracht

 1. Vervangingspool Xpect Primair
 2. Vervangingspool Driessen
 3. Parttimers betaald in laten vallen
 4. Fulltimers met ambulante taken
 5. Leerkrachtondersteuner
 6. Op laten halen/thuis laten van kinderen.

Vervangingspool Xpect Primair. We vragen in geval van een zieke leerkracht eerst vervanging aan bij de Xpect-pool. Deze pool bestaat uit een groep leerkrachten die bij onze stichting in dienst is, speciaal om ziekte op te vangen. Deze leerkrachten kunnen in elke groep staan en zelfs ‘s ochtends nog gevraagd worden om een groep over te nemen. Onze voorkeur gaat altijd naar de Xpect pool i.p.v. de Driessen pool, want deze leerkrachten kennen de school en de stichting goed. Parttimers die dat willen (zie punt 3) kunnen de bekende vervangingsaanvragen (bijv. voor BHV) invullen, zodat de invalpool minder belast wordt.

 1. Vervangingspool Driessen. Als de Xpect pool leeg is, maken we gebruik van een pool van Driessen. Daarin zitten wederom flexibele leerkrachten, maar zij werken voor elke scholenstichting in de regio, dus niet alleen Xpect Primair.
 1. Parttimers betaald in laten vallen op vrijwillige basis. Aan het begin van het schooljaar inventariseren wie interesse heeft en gevraagd mag worden.
 1. Fulltimer met ‘ambulante’ taken vragen om in te vallen en op een andere dag een invaller zodat de ambulante fulltimer op dat moment zijn ambulante taken kan uitvoeren. Aan het begin van het schooljaar inventariseren wie interesse heeft en gevraagd mag worden.
 1. Een leerkrachtondersteuner mag invallen mits het werk het toelaat.
 1. Mocht er volgens bovenstaand protocol geen invaller zijn dan moeten kinderen thuis blijven of worden ze naar huis gestuurd. Ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht indien ze worden verzocht hun kinderen thuis te houden.

Bij langdurige inval worden groepen gerouleerd naar huis gestuurd, zodat niet één groep de dupe wordt. Leerkrachten worden op voorhand gevraagd in welke groepen zij in willen vallen als haar of zijn groep naar huis wordt gestuurd. Voorafgaand aan ieder schooljaar inventariseert de directeur wie van het personeel, wanneer beschikbaar is om te vervangen, zoals bedoeld bij punt 2 en 3. Ook wordt vastgelegd in welke groep een personeelslid wil vervangen zoals bedoeld in punt 6. Dit wordt vastgelegd in een format.

Dit protocol wordt voorgelegd aan de MR.

Binnen de basisschool zijn er verschillende functies. Op deze wijze is het mogelijk om het onderwijs optimaal af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van de verschillende leerlingen.

Leerkracht basisonderwijs
Vakleerkracht voor bijvoorbeeld gymnastiek, muziek of handvaardigheid.
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent
Klassenassistenten
Interne begeleider (ib)
Remedial teacher (rt)
Intermediairs
Conciërge
Administratieve kracht
Schoolmaatschappelijk werker
ICT-coördinator
Directie